Üdvözöljük honlapunkon!

Dunakanyar praxisközösség

VEKOP-7.2.3-17-2017-00001 az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése

2019.02.01 - 2020.12.31.

KEZDŐGONDOLATOK

Hazánkban az egészségügyi ellátó rendszer elsősorban az akut betegek ellátására és a krónikus betegek gondozására fókuszál. Vizsgálatok igazolják, hogy az egészségi állapot megőrzésében, javításában az életmódtényezők közül kiemelt szerepet játszik a fizikai aktivitás és az étrend. A lakosság rossz népegészségügyi mutatóiért az egyéni felelősség, az egészségtudatos életmód, valamint az egészségügyi ismeretek hiánya felelős, amelyet a szűrővizsgálatokon való alacsony részvétel súlyosbít. Praxisközösségünk célként fogalmazza meg, hogy ezen változtassunk, és ezáltal a lakosság népegészségügyi mutatóit javítsuk. A rendelőkben és kihelyezett helyszíneken népegészségügyi szakemberek bevonásával kívánunk tenni az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás, a túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás és a mozgásszegény életmód ellen. Ezáltal a szív- és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, mozgásszervi megbetegedések és mentális betegségek kialakuláásnak a csökkentését, továbbá az egészségben eltöltött évek számának a növekedését várjuk. A közösségünk 7 praxisa összesen 30 szakemberrel együtt egységes szemléletű és technikai hátterű, páciensközpontú többletszolgáltatásokat nyújtó, modern, XXI.-ik századi alapellátást kíván megvalósítani.

Verőce-Kismaros-Nagymaros-Zebegény-Máranosztra, 2018.12.20

ZÁRÓÉRTÉKELÉS

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé az egészségügyi alapellátás üzemeltetői és fenntartói részére a lakosság egészségi állapotának javítását célzó fejlesztések megvalósítása érdekében.

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 7.2. intézkedése az egészségügyi ellátórendszer tartalom- és szolgáltatásfejlesztése keretében célként tűzte ki az alapellátás fejlesztését, az egészségügyi ellátórendszer és a népegészségügyi szolgáltatások hatékonyságának fokozását és az egészségügyi ellátórendszer prevenciós fókuszú áthangolását. A lakosság egészségtudatos magatartásának kialakítása és a betegségek, valamint az egészség-kockázatok korai felismerésének érdekében fontos, hogy az alapellátás szerves részévé váljon a népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások is. Az alapellátás az egészségügyi ellátórendszer egyetlen olyan szegmense, amely kapcsolatot képes tartani a lakosság egészével, ezért az ellátási rendszer ezen a szintjén lehet a lakosság egészségmagatartását a leghatékonyabban befolyásolni, ezen az ellátási szinten a gyakorlatban is megvalósulhat a lakosság számára a közel azonos színvonalú szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés.

A felhívás keretében Praxisközösségünk pályázatot nyújtott be, mellyel 150 millió Forint támogatásban részesült.  A Dunakanyar Praxisközösség 7 praxisa összesen 30 szakemberrel együtt egységes szemléletű és technikai hátterű, páciensközpontú többletszolgáltatásokat nyújtó ellátást nyújtott a projekt megvalósítása során.

A konzorciumban működő praxisközösség számos előnyt rejt magában. Rendkívüli flexibilitás jellemzi a működését, rugalmasan és szinte azonnal reagálni tud minden megoldásra váró helyzetre. A háziorvosok érdeklődése és kíváncsisága az új rendszerben való működésre volt a mozgatója tevékenységüknek.

A Dunakanyar Praxisközösség intervenciós területei Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Márianosztra. Az itt élő emberek egészségi állapot mutatói kedvezőbbek az országosnál, a magasabb jövedelmi viszonyok eltérő szükségleteket generálnak, melyeket igyekeztünk figyelembe venni a többletszolgáltatások nyújtásának tervezésénél.

A praxisközösséghez a NEAK 2017. júliusi adatai szerint 11.420 fő 14 év feletti, (felnőtt és vegyes háziorvosi körzetekben), 2.464 fő 14 év alatti (gyermekorvosi és vegyes körzetekben); összesen 13.884 fő tartozott, akik a projekt elsődleges célcsoportját jelentették.

A praxisközösség működését a szabályozó dokumentumok iránymutatása szerint, az azokban foglalt előírások betartásával végeztük munkánkat és szerveztük, koordináltuk a projektben vállalt feladatokat. A projekt keretében több új szolgáltatás nyújtását valósítottuk meg a praxisközösséghez tartozó ellátási területeken élő páciensek részére. Munkánk az egészségi állapot felméréssel (EÁF) kezdődött, mely egyrészt meghatározta az egyén egészségi állapotát adott időpontban. A felmérés különféle, az alapellátásban alkalmazható szűréseket is magában foglalt, a legfontosabb népbetegségek korai stádiumainak, vagy azok kockázati tényezőinek azonosítására. A szűrési eredmény függvényében történt a páciensek továbbirányítása a megfelelő szolgáltatásba. Amennyiben egészséges, eltérés nélküli eredményt kaptunk, úgy megajánlottuk a páciensnek a különféle egészséges életmódot támogató programokhoz történő csatlakozást.

Tevékenységeink nyomán a háziorvosi ellátás mellett aktív prevenciós tevékenység valósult meg, kiegészülve helyi közösségi programokkal, szolgáltatásokkal, köztük egyéni és csoportos életmód tanácsadással. A többletszolgáltatást nyújtó szakembereink a településeken már működő különböző klubokhoz csatlakozva kezdték el munkájukat. Elmondhatjuk, hogy a krónikus gondozás, kiegészítve a lakosság közeli többletszolgáltatásokkal a projekt ideje alatt emelt szintűre építettük ki. (Diabétesz klub, Senior és gerinc torna, mentálhigiénés támogatás, Nordic Wolking). A projekt 20 hónapja alatt 2916 főnél végeztünk egészségi állapot felmérést, 6594 fő gondozását láttuk el melyből 1108 fő egyéni tanácsadáson, 5486 fő csoportos tanácsadás keretében részesült többletszolgáltatásban. Egészségmegőrző, betegségmegelőző programok keretében 3420 főnek nyújtottunk primer és szekunder prevenciós szolgáltatást. A felnőttek körében a népegészségügyi szűrések domináltak (cervix, kolorektális, melanoma, urulógiai), míg a gyermekeknél a fogászati prevenció és az ortopédiai szűrés volt a fókuszban. A praxisközösség két települési központtal működtetett bizonyos többletszolgáltatásokat az erőforrások ésszerű megosztása, célszerű felhasználása érdekében. A folyamatosan működő, praxisközösséghez és nem önállóan az egy-egy praxishoz tartozó, főként csoportos többletszolgáltatásokat Verőce és Nagymaros helyszíni központtal láttuk el. Verőcén még Kismaros lakosait, Nagymaroson Zebegény és Márianosztra lakosait  fogadtuk az egyéni és csoportos foglalkozásokra, színtérprogramokra.

Az egészségklubok keretében Életmódváltó klubokat, valamint Anya-gyermek klubokat szerveztünk valamennyi intervenciós területen, havi rendszerességgel, melyeken 494 fő vett részt. Az érdeklődés fenntartása érdekében külső előadókat is meghívunk egy-egy klub foglalkozásra, hogy minél színesebb programot kínáljunk az itt élők embereknek. Kimagaslóan nagy volt az érdeklődés a Nordic Wolking és a mentálhigiénés tanácsadás iránt, mely szintén a páciensek megszokottól eltérő szükségleteit tükrözi. Praxisközösségünkben intenzív fogászati prevenciós tevékenységet folytatunk a gyermekek körében, melyet szakképzett egészségfelelős kolléga végzett. Nagy segítséget jelentett az online foglalási felületen történő időpontfoglalás a különböző szolgáltatásokra.

A települési önkormányzatokkal, szociális-, oktatási, nevelési intézményekkel és civil szervezetekkel együttműködési megállapodást kötöttünk, mely lehetővé tette közös programok szervezését. Az iskolákban szemléletformáló, prevenciós foglalkozásokat tartottunk egészséges táplálkozás, mozgás aktív életmód, valamint dohányzásra való rászokás megelőzése témakörökben. A települési egészségnapokat szakorvosi szűrésekkel színesítettük, mely igen népszerű volt az ott élők körében. Zebegényben a polgármesteri hivatalban munkahelyi egészségfejlesztés keretében komplex egészségfejlesztési tevékenységet valósítottunk meg, mely öt alkalmat foglalt magában. Valamennyi szakemberünk részt vett ebben a programban, népegészségügyi koordinátor, gyógytornász, mentálhigiénés szakember, ami igen sikeresnek mondható a polgármester asszony visszajelzése alapján.

Közösségi színtereken 16 sportnapot szerveztünk és 5 települési rendezvényen vettünk részt prevenciós sátrunkkal, összesen 781 főt elérve ezáltal.

Nagyon sikeresnek értékeljük azt az iskolai drog-prevenciós rendezvényünket, melyet Verőcén szerveztünk és az igen magas részvétel miatt, települési rendezvényként is elkönyvelhetjük. A Dr. Zacher Gábor által tartott előadásokon, melyet külön tartott meg a gyerekeknek és a felnőtteknek, az iskola tanulóin túl a szülők és a pedagógusok, praxisközösségünk dolgozói és az egyéb területeken dolgozó szakemberek is részt vettek.

Eredményeink:

  • a lakosság egészségtudatosabbá váltak, egészségi állapotuk javult illetve a feltárt betegségek kezelése is megkezdődött,
  • a részt vevő orvosok között az eddiginél szorosabb szakmai- és személyes együttműködés alakult ki
  • a felmerülő szakmai kérdéseket több alkalommal és több oldalról elemezhettük,
  • különböző továbbképzéseken vehettünk részt, melyek igen magas szakmai színvonalúak voltak,
  • a kapott orvosi és informatikai eszközök- melyekre igen nagy szükségünk volt , nagy segítségünkre voltak és fontos szerepet fognak játszani betegeink gyógyításában, gondozásában a továbbiakban is.
  • Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a betegek között egyre több az, aki tenni akar az egészségéért, de ebben támogatásra van szüksége. A támogatás pedig amellett, hogy közösen felmérjük, az adott betegnek mire van szüksége, elláttuk étkezési, életmódbeli tanácsokkal, sokaknak éppen az, hogy helyben lehetősége van diétás tanácsadásokon részt venni, hogy csoportos szervezésben lehetőségük van különböző gyógytornán részt venni. Nagyon sokat jelent, hogy mindezt ingyenesen, várakozás nélkül vehetik igénybe. Ugyancsak nagyon hasznosnak találtuk a pszichológus elérhetőségét helyben. A mai rohanó világban nagyon sok beteg testi panaszai a lelki egyensúly megbomlásából adódnak. A lehetőség, hogy szakemberrel beszéljék meg problémáikat, csökkentheti az orvos látogatás esetszámát, a szakorvosok felkeresésének gyakoriságát, a gyógyszerfogyasztást és nem utolsósorban javítja a beteg életminőségét.

Verőce-Kismaros-Nagymaros-Zebegény-Máranosztra, 2020.12.31

PROJEKTZÁRÓ ÖSSZEFOGLALÓ RIPORT